Home / WALKING TOURS / WALKING TOURS IN NICOSIA / NICOSIA WALK WITHIN THE MEDIEVAL WALLS – 5K